Bảng giá tên miền

admin 06/03/2015 10:37 AM

Bảng giá tên miền  Việt Nam- CẤP 2 *.vn

Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì

*.vn

ví dụ:  ten-cty.vn

450.000 VNĐ

350.000VNĐ

600.000 VNĐ

480.000VNĐ

Bảng giá tên miền Việt Nam - CẤP 3 *.vn

Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
450.000 VNĐ
350.000VNĐ
480.000 VNĐ / năm
350.000VNĐ / năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
ví dụ: tenban.binhdinh.vn
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
200.000VNĐ / năm
.name.vn
30.000 VNĐ
30.000 VNĐ / năm

Giá trên đã bao gồm hoá đơn  thuế VAT (0%)

*Bảng giá tên miền quốc tế:

Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì hàng năm
.uk .eufree270.000 VNĐ / năm
.info | .us | .bizfree270.000 VNĐ / năm
.com | .net | .org | .namefree280.000 VNĐ / năm
.tel .profree384.000 VNĐ / năm
. co .com.co | .net.co | .nom.cofree768.000 VNĐ / năm
.mobi | .infree565.000 VNĐ / năm
.defree440.000 VNĐ / năm
.asiafree360.000 VNĐ / năm
.bz | .ws | .ccfree700.000 VNĐ / năm
.cofree777.000 VNĐ / năm
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.twfree1.175.000 VNĐ / năm
.tvfree700.000 VNĐ / năm
.jpfree2.330.000 VNĐ / năm
.xxxfree2.600.000 VNĐ / năm
Khi chuyển tên miền về vietkhanh.net và duy trì 1 năm, quý khách được giảm 10%.
Giá trên chưa gồm VAT 10%