In trang: 


Gia hạn dịch vụ tên miền

Đăng ngày:3/6/2015 10:59:14 AM bởi admin

Để gia hạn tên miền việt nam .VN hay tên miền quốc tế, khách hàng thực hiện đóng phí trực tiếp hoặc chuyển khoản, việc gia hạn thực hiện tự động và sẽ gởi email để thông báo đã thực hiện quá trình gia hạn tên miền, HOSTING

Để gia hạn tên miền việt nam .VN hay tên miền quốc tế, khách hàng thực hiện đóng phí trực tiếp hoặc chuyển khoản, việc gia hạn thực hiện tự động và sẽ gởi email để thông báo đã thực hiện quá trình gia hạn tên miền, HOSTING

Nguồn tin:


Bản quyền © 2015 Việt KhánhIn trang: